יונתן- מנהל כללי

http://www.arbelhotel.com/wp-content/uploads/2016/09/711A56373-1024x682.jpg

יעל ומישקה ארבל – בעלים

טטיאנה – קבלה

אלון – מנהל כללי

ילנה – צוות נקיון

חתול ג'ינג'י – הבוס הגדול